Kyberturvallisuuslaki: Johdolla on vastuu tietoturvallisesta toimintaympäristöstä

Vuonna 2024 voimaan astuva uusi kyberturvallisuuslaki tuo mukanaan merkittäviä muutoksia organisaatioiden kyberturvallisuusvastuuseen. Laki perustuu EU:n kyberturvallisuusdirektiiviin (NIS2) ja asettaa sen piiriin kuuluville organisaatioille useita uusia velvoitteita. Nämä velvoitteet painottavat riskienhallintaa, tietoturvatoimia, raportointivelvoitteita ja yhteistyötä viranomaisten kanssa.