Tietosuojakoulutus: Vahvista asiakkaiden ja työntekijöiden luottamusta ja toimi vastuullisesti

Asiakkaiden luottamus on yrityksen menestyksen perusta. Tietosuoja on tänä päivänä yksi tärkeimmistä tekijöistä, jotka vaikuttavat asiakkaiden luottamukseen. Henkilötietojen käsittelyssä on myös noudatettava tiukkoja sääntöjä, joita Suomessa valvoo Tietosuojavaltuutettu. Asiakkaat ja työntekijät odottavat, että yrityksessänne käsitellään heidän henkilötietojaan vastuullisesti ja lain mukaisesti.

Tietosuojakoulutus on tehokas tapa varmistaa, että yrityksenne toimii tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja ansaitsee asiakkaiden ja työntekijöiden luottamuksen.

 

Johdolla on erityinen vastuu organisaation tietosuojan toteutumisesta. Koulutuksemme auttaa johtoa ymmärtämään:

Tikkasec-luettelomerkkiTietosuoja-asetuksen vaatimuksia ja niihin liittyviä riskejä.

Tikkasec-luettelomerkkiJohdon roolin tietosuojakulttuurin luomisessa ja ylläpidossa.

Tikkasec-luettelomerkkiToimenpiteitä, joita on tehtävä tietosuojaloukkausten sattuessa.

Koulutuksessamme henkilöstönne

Tikkasec-luettelomerkkiOppii tunnistamaan erilaisia henkilötietojen käsittelytilanteita ja ymmärtämään niihin liittyviä tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Tikkasec-luettelomerkkiSaa käytännönläheisiä vinkkejä henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaloukkausten ehkäisyyn.

Tikkasec-luettelomerkkiTutustuu organisaationne tietosuojastrategiaan ja -ohjeisiin.

Tietosuojakoulutus on investointi yrityksenne tulevaisuuteen. Koulutuksemme avulla voitte:

Tikkasec-luettelomerkkiVarmistaa, että yrityksenne toimii tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tikkasec-luettelomerkkiRakentaa luottamusta asiakkaisiinne ja sidosryhmiinne.

Tikkasec-luettelomerkkiVahvistaa yrityksenne mainetta vastuullisena toimijana.

Tietoturvakoulutus: Varmista yrityksenne tietoturvallisuutta johdon ja henkilöstön koulutuksella

Tietoturva on tänä päivänä tärkeämpää kuin koskaan. Kyberhyökkäykset yleistyvät ja voivat aiheuttaa yrityksille suuria taloudellisia tappioita ja mainehaittoja. Tietoturva on johdon vastuulla. Tietoturvakoulutus on tehokas tapa parantaa yrityksenne tietoturvallisuutta,

antaa johdolle kyvyt tehdä tietoturvaan liittyviä riskienhallintapäätöksiä ja antaa työntekijöillenne kyvyt varmistaa arjen turvallisuutta.

Johdon koulutuksessa

Tikkasec-luettelomerkkiOpit ymmärtämään kyberturvallisuuden liiketoimintariskejä ja niiden vaikutusta yrityksen menestymiseen.

Tikkasec-luettelomerkkiSaat käytännönläheisiä työkaluja tietoturvariskien hallintaan.

Tikkasec-luettelomerkkiTutustut tietoturvan johtamisen parhaisiin käytäntöihin.

Koulutuksessamme henkilöstönne

Tikkasec-luettelomerkkiOppii tunnistamaan ja torjumaan yleisimpiä tietoturvauhkia, kuten tietojenkalastelua, haittaohjelmia ja sosiaalisen manipuloinnin avulla tehtyjä hyökkäyksiä.

Tikkasec-luettelomerkkiSaa käytännönläheisiä vinkkejä tietoturvalliseen työskentelyyn huomioiden mm. sähköpostin, internetin ja sosiaalisen median käytön yrityksen arjessa

Tikkasec-luettelomerkkiYmmärtää paremmin tietoturvan vaikutuksen yrityksen liiketoimintaan ja maineeseen.

Motivoituneet ja tietoturvasta tietoiset työntekijät ovat yrityksesi paras puolustuslinja kyberhyökkäyksiä vastaan. Koulutuksemme avulla voitte:

Tikkasec-luettelomerkkiLisätä työntekijöidenne tietoisuutta tietoturvariskeistä ja parantaa heidän kykyään toimia tietoturvallisesti.

Tikkasec-luettelomerkkiVahvistaa yrityksenne tietoturvakulttuuria ja luo turvallisemman työympäristön.

Tikkasec-luettelomerkkiSuojata yrityksenne arvokkaita tietoja ja resursseja kyberhyökkäyksiltä ja muilta tietoturvauhkilta.

Tietoturvavastaavan valmennuspalvelu: Vahvista kykyjäsi ja johda organisaatiosi kohti parempaa tietoturvakulttuuria

Tietoturvavastaava on avainasemassa organisaation kyberturvallisuuden ylläpidossa. Tehtävä on haastava ja vaatii monipuolista osaamista sekä kykyä johtaa ja motivoida muita. Tietoturvavastaavan valmennuspalvelumme on suunniteltu tukemaan tietoturvavastaavien ja -päälliköiden kehitystä ja auttaa heitä saavuttamaan seuraavat tavoitteet:

Henkilökohtainen kehittyminen:

Tikkasec-luettelomerkkiTunnista omat vahvuutesi ja kehityskohteesi, aseta tavoitteita ja seuraa edistymistäsi.

Tikkasec-luettelomerkkiKehitä kykyäsi johtaa ja motivoida muita tietoturvakulttuurin parantamisessa.

Tietoturvakulttuurin parantaminen:

Tikkasec-luettelomerkkiLuo organisaatioon avoin ja keskusteleva tietoturvakulttuuri.

Tikkasec-luettelomerkkiLisää työntekijöiden tietoisuutta tietoturvariskeistä ja heidän roolistaan tietoturvallisuuden jatkuvassa parantamisessa.

Tikkasec-luettelomerkkiKehitä ja ota käyttöön käytännönläheisiä toimenpiteitä tietoturvallisuuden parantamiseksi.

Valmennuspalvelumme sisältää:

Tikkasec-luettelomerkkiOmien taitojesi ja kykyjesi kartoituksen ja tavoitteiden asettamisen.

Tikkasec-luettelomerkkiKonkreettisten vaiheiden läpikäynnin ensimmäisten kehitysaskeliesi ottamiseksi.

Tikkasec-luettelomerkkiHenkilökohtaisen ja luottamuksellisen valmennusprosessin.

Valmennuspalvelumme on suunniteltu:

Tikkasec-luettelomerkkiTietoturvavastaaville ja -päälliköille kaikilla kokemustasoilla.

Tikkasec-luettelomerkkiKaikille organisaatioille, jotka haluavat parantaa kyberturvallisuutta ja tietoturvakulttuuria.

Valmennuksemme antaa sinulle valmiudet johtaa tietoturvakulttuurin muutosta ja tehdä organisaatiostasi kyberturvallisuuden edelläkävijä.

Millaisia tarpeita tietosuojakoulutukselle teidän organisaatiossanne on?

Ota yhteyttä niin sovitaan tarpeeseenne parhaiten sopivasta koulutuksesta:

Ota yhteyttä!