Harjoitus tekee mestarin – tietosuojassakin

Tietosuoja-asetus tuo mukanaan uusia vaatimuksia rekisterinpitäjille ja henkilötietojen käsittelijöille. Harjoittelemalla erilaisia tilanteita voi paremmin varmistaa, että tietosuoja-asetuksen vaatimuksia osataan toteuttaa oikein.