Asiantuntijan eväät tietoturvalliseen arkeen

Alta voit tutustua palautteisiin, joita olemme saaneet tietoturvan kehittämisprojekteista, koulutuksista ja valmennuksista. Räätälöimme kokonaisuuden toimialasi ja tarpeesi mukaiseksi – ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä, mikä auttaisi teitä parhaiten!

Ota yhteyttä

ISO 27001 -sertifiointi sujui mallikkaasti

“ISO 27001 -sertifioidun tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän käyttöönotto sujui hyvin Tikkasecin kanssa. Pysyimme budjetissa ja aikataulussa. Pekka oli proaktiivinen ja osoitti kokemusta tavassa, jolla veti projektin läpi.

Projektiryhmässä oli toistakymmentä ihmistä, satunnaisesti enemmänkin. Pekka osasi perehdyttää aiheeseen ja alustaa työpajojen sisältöjä. Jos meillä oli mukana vaikka HR- tai talousihmisiä, hän osasi löytää heidän toiminnan kannalta luontevia esimerkkejä.”

– Antti Ukkola, Service Continuity Manager, Evondos

Tietoturvaprosessit kuntoon

“Perusteellisesti käytiin juuri meille oleelliset asiat läpi käytännön tasolla. Runsas esimerkkien käyttö lisäsi ymmärrystä ja auttoi muistamaan asiat. Työpajojen jälkeen saimme luotua meille Lempille tietoturvaprosessit, ohjeistukset sekä koulutukset henkilöstölle. Pekan ote on rauhallinen, lempiä ja asiakaslähtöinen. Hän tukee ja auttaa aina tarvittaessa – vahva suositus.” 

– Tanja Wilander, operatiivinen johtaja, Lempi Kodinhoito Oy

Tutustu kehittämisprojekteihin

Hyödyllistä valmennusta tietoturvavastaavalle

”Pekalta saamani valmennus on ollut tosi hyödyllistä, kun hyppäsin uuteen rooliin. Minulla oli ehkä identiteettikriisi, pystynkö oikeasti ottamaan tietoturvasta vastuuta. Minulla on IT-alan kokemusta toistakymmentä vuotta, mutta tietoturva-aiheista, asioiden tai ihmisten johtamisesta ei hirveästi.

Pekka on maanläheinen ja helposti lähestyttävä ihminen. Ei tule olo, että hän tulee tässä ylhäältä päin valvomaan. Hän ei tyrkytä oikeita vastauksia, vaan kysyy niin, että henkilön pitää itse muodostaa oikeat vastaukset.

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän käyttöönotto tuo monille työntekijöille uusia rooleja ja tehtäviä.  Tietoturvavalmennuksesta on hyötyä organisaation käytännössä kaikissa yksiköissä. Tekninen tai hallinnollinen puoli on yksi asia, mutta lisäksi tarvitaan kokonaista ajattelutavan muutosta. Eli ei onnistu niin, että annetaan joitain tietoturvaan liittyviä tehtäviä ja sitten seurataan niiden täyttymistä, vaan organisaation pitää muuttaa asennettaan. 

Etenkin IT-yksikölle ja sovelluskehittäjille tietoturva-asioiden huomiointi on jo alan vakiintunut tapa, mutta tietoturva on huomioitava nykyään miltei kaikessa tekemisessä.  On sitten mikä tahansa projekti kyseessä, yhtenä asiana siellä pitäisi miettiä tietoturvaa.”

– Antti Ukkola, Service Continuity Manager, Evondos

Tuloksena ISO 9001- ja ISO 27001 -sertifioitu hallintajärjestelmä

“Pekka Vepsäläinen (Tikkasec Oy) konsultoi QOCO Systems Oy:tä tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän implementointiprojektissa. Tavoitteena oli rakentaa koko yrityksen toiminnan kattava laatu- ja tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä. Implementointiprojekti päättyi ISO 9001- ja ISO 27001 -sertifiointiin.

Konsultointi ja sen tulokset vauhdittivat projektin etenemistä, ja työ auttoi meitä suunnittelemaan järjestelmästä parhaalla mahdollisella tavalla toimintaamme tukevan ja samalla ISO 27001 -standardin vaatimukset täyttävän. Pekka Vepsäläisen asiantunteva, realistinen ja potentiaaliset sudenkuopat ennalta huomioiva lähestymistapa auttoi meitä myös hallitsemaan projektiin liittynyttä aikatauluriskiä.

Konsultointi koostui suureksi osaksi työpajatyöskentelystä. Työpajojen aiheina olivat mm. ISO 27001 -standardin perusteiden läpikäynti ja sen vaatimuksiin tutustuminen projektin alussa, implementaatioprojektisuunnitelman laadinta sekä tietoinventaariomallinnus. Laajimmat työpajat kohdistuivat riskiarviointiin ja riskien hallintakeinojen suunnitteluun.

Työpajojen osallistujajoukko oli vaihteleva niin määrällisesti kuin roolien ja tietoturvakokemuksen osalta. Määrästä ja osallistujien kokemustason vaihtelusta riippumatta Pekka Vepsäläinen fasilitoi työpajat suunnitelmallisesti, tehokkaasti ja siten, että osallistujille jäi hyvä ymmärrys käsitellyistä aiheista. Lisäksi työpajojen lopputulokset aidosti edesauttoivat projektia.

Konsultoinnista saadun kokemuksen perusteella suosittelen Pekka Vepsäläisen tietoturva- ja tietosuoja-asiantuntemuksen hyödyntämistä vastaaviin tarpeisiin.”

– Ilari Neitola, CTO, Founder, QOCO Systems Oy

Tietoturvatyötä syvällä organisaatiossa

“Pekan asenne tarttui osallistujiin. On myös toisenlaisia konsultteja – jotkut voivat olla enemmän norsunluutornissa ja pysyä aika etäällä, tai siellä omalla tontillaan. Pekka pääsi hyvin sisään organisaatioon koska hän hahmotti nopeasti eri rooleissa toimivat ihmiset, muisti aina nimet ja kaikki käydyt keskustelut.”

– Antti Ukkola, Service Continuity Manager, Evondos

Asiat selviksi GDPR:ää ja koko tietoturvaa ajatellen

“Pekka osasi käydä asioita läpi koko tietoturvaa ajatellen, eikä vain pelkkään GDPR:ään liittyen. Hän osasi myös hallita ja ohjata kokonaisuutta hyvin. Pekka piti aktiivisesti yhteyttä ja on vielä projektin päätyttyäkin ollut yhteyksissä ja varmistanut, että asiakas saa hoidettua kaiken kuntoon.

Oli hyvä, että oli sparraava kumppani, joka sai meidät tekemään asiat loppuun asti. Saimme tietoturva-asiat hyvin nopealla, tiivistetyllä aikataululla GDPR:n vaatimaan kuntoon. Nyt meillä on työkalu, jota voimme jatkossa käyttää ja henkilö, kenen puoleen kääntyä. Se on aina helpompaa, kun kaikkea ei tarvitse itse osata.”

– Arja Kastarinen, toimitusjohtaja, Real Snacks Oy

Tietotaitoa, osaamista ja valmiit työkalut

”Tarvitsimme avuksemme ammattilaista, joka voisi auttaa meidät viemään GDPR:ään liittyvät asiat tarvittavalle tasolle. Pekalla oli tietotaitoa ja osaamista sekä valmiit työkalut. 

Yhteistyömme hänen kanssaan on jatkuvaa. Meillä on aina tietyin väliajoin katsaus siitä, missä mennään. Pekalla on aina se ajantasaisin tieto ja hän tuntee meidän tarpeemme, joten voimme tarvittaessa nopeastikin peilata tilannettamme hänen kanssaan. Avainsanoja yhteistyössä ovat helppous, ammattitaito sekä valmiit työkalut.”

– Tuomas Taskila, toimitusjohtaja, Kymppiremontit Oy

Soita meille

Asiakkaitamme