Tikkasec tarjoaa tietosuojan ja tietoturvan kehittämiseen liittyviä palveluita asiakkaan tarpeiden pohjalta.

Tietosuojan kehittämisprojekti

Tietosuojan kehittämisprojekti toteutetaan usein työpajoina asiakkaan luona.

Lue lisää tietosuojan kehittämisprojektista

Tarjoamme tietosuojan kehittämisprojektillenne työkaluja tueksi

Tietosuojan kehittämishanke etenee nopeasti tietosuojatyökalun avulla!

Lue lisää tietosuojatyökaluista

Tietoturvan ja tietosuojan kehittäminen

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta on sovellettu toukokuusta 2018 alkaen. Osoitusvelvollisuus on yksi tietosuoja-asetuksen oleellisimpia muutoksia. Enää ei riitä, että lakia noudatetaan, vaan se pitää pystyä myös osoittamaan. Mikäli tietosuoja-asetusta ei noudateta, voi valvontaviranomainen määrätä erilaisia sanktioita, kuten henkilötietojen käsittelyn keskeyttämistä, tai vakavissa tapauksissa myös hallinnollisia sakkoja. Organisaatioiden onkin syytä ottaa tietosuoja-asetuksen vaatimukset vakavasti.

Tyypillinen tietosuojan kehittämisprojekti sisältää seuraavat päävaiheet:

Osana tietosuojan kehittämisprojektia saatte kauttamme tukea tietosuojan kehittämiseen mm. työpajatyöskentelyn muodossa.

Toteuttamiamme työpajoja ovat mm. tietoinventaarion työpaja, jossa käydään läpi organisaation henkilötietojen käsittelyn prosessit ja järjestelmät. Tämän jälkeen voidaan toteuttaa yhdessä riskianalyysin työpaja, jossa henkilötietojen käsittelyyn liittyviä riskejä arvioidaan, ja tunnistetaan tarpeellisia riskien käsittelyn toimenpiteitä. Näiden vaiheiden pohjalta päästäänkin tietosuojan kehittämisprojektissa varsinaiseen toteutusvaiheeseen.

Onko tietosuojan kehittäminen ajankohtaista?

Ota yhteyttä!

Tietosuojan kehittäminen myGDPR-palvelun avulla

Tikkasec tarjoaa käyttöönne Citruksen myGDPR-palvelun, jonka avulla tietosuojan kehittämishanketta voidaan viedä tehokkaasti eteenpäin. Palvelun avulla saatte jopa kymmeniä eri mallidokumentteja käyttöönne tukemaan pakollista dokumentointityötä.

myGDPR-palvelun hyötyjä:

Kuinka voimme teitä auttaa tietosuojan kehittämisessä?

Ota yhteyttä, niin keskustellaan mistä kulmasta tarpeitanne kannattaa lähestyä!

Ota yhteyttä!