Tikkasec Oy

FOKUS TIETOTURVAN JA TIETOSUOJAN KEHITTÄMISESSÄ

Tikkasec Oy tarjoaa tietoturvan ja tietosuojan kehittämispalveluita yrityksille ja julkisille organisaatioille.

Tietosuojan kehittämispalvelut
Tietosuojakoulutus

Tietosuojan kehittäminen

Tikkasec tarjoaa tietosuojan ja tietoturvan kehittämiseen liittyviä palveluita asiakkaan tarpeiden pohjalta.

Tietosuojan kehittämisprojekti

Nykytilan kartoitus ja tietoinventaario

Riskien arviointi ja toimenpidesuunnitelma

Sopimusten tarkistaminen

Dokumentointi

Henkilöstön koulutus

Tietosuojan kehittämisprojekti toteutetaan usein työpajoina asiakkaan luona.

Tietosuojan kehittämispalvelut

Tietosuojan kehittäminen tietosuojatyökalun avulla

Tikkasec tarjoaa käyttöönne mm. Citruksen myGDPR-palvelua, jonka avulla tietosuojan kehittämishanketta voidaan viedä tehokkaasti eteenpäin. Palvelun avulla saatte jopa kymmeniä eri mallidokumentteja käyttöönne tukemaan pakollista dokumentointityötä.

Lue lisää myGDPR -palvelusta!

Ihminen on yleensä se heikoin lenkki. Siksi tavoitteemme on

  lisätä ihmisten tietoisuutta tietoturvariskeistä

  muuttaa toimintakulttuuria niin, että tietoturva on toiminnassa luontaisesti mukana.

Tietosuoja- ja tietoturvakoulutus

Tikkasec tarjoaa tietosuojan ja tietoturvan kehittämiseen liittyvää koulutusta asiakkaan tarpeiden pohjalta.

Tietosuoja-asetus

Ota tietosuoja-asetus haltuun koulutuksen avulla!

Koulutuksissa käydään läpi sopivasti tietosuoja-asetuksen teoriaa, jotta asetuksen tausta ja peruskäsitteet saadaan haltuun. Tämän jälkeen avataan käytännönläheisten case-esimerkkien avulla tyypillisiä tietosuojahaasteita erilaisissa tilanteissa.

GDPR-koulutus

Asiakaskohtaiset koulutukset

Organisaation johdon koulutus

Henkilöstön koulutus

Käytännönläheinen koulutus on myös tehokas keino saada henkilöstö sitoutumaan asetuksen tuomiin muutoksiin organisaation toiminnassa!

ASIAKASKOHTAISET KOULUTUKSET

Koulutus ja tapahtumat

Järjestämme yleisiä tietosuojakoulutuksia ja olemme mukana aiheeseen liittyvissä tapahtumissa – katso koulutukset ja tapahtumat kalenteristamme:

KOULUTUSKALENTERIIN!

Uutiset

Kyberturvallisuuslaki: Johdolla on vastuu tietoturvallisesta toimintaympäristöstä

Vuonna 2024 voimaan astuva uusi kyberturvallisuuslaki tuo mukanaan merkittäviä muutoksia organisaatioiden kyberturvallisuusvastuuseen. Laki perustuu EU:n kyberturvallisuusdirektiiviin (NIS2) ja asettaa sen piiriin kuuluville organisaatioille useita uusia velvoitteita. Nämä velvoitteet painottavat riskienhallintaa, tietoturvatoimia, raportointivelvoitteita ja yhteistyötä viranomaisten kanssa.

  • Varautuminen häiriötilanteisiin

Häiriötilanteisiin varautuminen lähtee avainprosessien tuntemisesta

Koronavirus on aiheuttanut globaalisti ennennäkemättömän laajan häiriötilanteen, johon reagoiminen on ollut haastavaa. Valtaosa organisaatioista on joutunut sulkemaan äkisti toimintojaan, viemään vähintään osan töistä etänä tehtäväksi ja pahimmillaan keskeyttämään liiketoimintansa jopa kokonaan. Voiko tällaisiin kriiseihin ylipäätään varautua?

Asiakkaitamme